ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Phone Event Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติคประกอบด้วย

 • ลำโพง Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 2 ใบ
 • ไมค์ลอย 2 ตัว
 • มิกเซอร์ Yamaha 1 ตัว
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Phone Event Sound System )

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • ลำโพง Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 2 ใบ
 • Monitor 2 ใบ
 • ไมค์ลอย 4 ตัว
 • Digital Mixer 1 ตัว
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Phone Event Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • ลำโพง Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 4 ใบ
 • ไมค์ลอย 4 ตัว
 • Digital Mixer 1 ตัว
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Phone Event Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • ลำโพง Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 4 ใบ
 • ลำโพงมอนิเตอร์ Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 2 ใบ
 • ไมค์ลอย 4 ตัว
 • Digital Mixer 1 ตัว
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Phone Event Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • ลำโพง Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 4 ใบ
 • ลำโพงมอนิเตอร์ Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 4 ใบ
 • ไมค์ลอย 4 ตัว
 • Digital Mixer 1 ตัว
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Phone Event Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป ชุดเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • ลำโพง Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 6 ใบ
 • ลำโพงมอนิเตอร์ Yamaha DXR12 พร้อมขาตั้ง 2 ใบ
 • ไมค์ลอย 4 ตัว
 • Digital Mixer 1 ตัว
 ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Stage Event Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานเปิดตัวโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค หรือดนตรีสดขนาดเล็ก

 • Yamaha DXR12 Speaker 12 Active Soeaker จำนวน 4 ใบ
 • Yamaha DXR15 Active Subwoofer จำนวน 2 ใบ
 • มอนิเตอร์ 2 ใบ
 • Yamaha TF5 Digital Mixer 32 Channels หรือ Midas M32r 16ch
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Medium Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป สำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์
งานประชุมสัมนาหรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • Yamaha DXR12 Speaker PA 4 unit
 • Yamaha DXS15 Speaker Sub 2 unit
 • Yamaha DXR12 Speaker monitor 4 unit
 • Yamaha TF5 Digital Mixer 32 Channels หรือ Midas M32r 16ch
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Pro Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป งานอีเว้นท์ งานExhibition งานดนตรีอคูสติก งานมินิคอนเสิร์ต ฯลฯ

 • Yamaha DXR12 Active Speaker จำนวน 4 ใบ
 • Yamaha DXR15 Active Subwoofer จำนวน 4 ใบ
 • มอนิเตอร์ 4 ใบ
 • Yamaha TF5 Digital Mixer 32 Channels หรือ Midas M32r 16ch
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Pro Sound System)

ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานกระจายเสียงทั่วไป งานอีเว้นท์ งานExhibition งานมินิคอนเสิร์ต 

 • Yamaha DXR12 Active Speaker จำนวน 8 ใบ
 • ํํYamaha DXS15 Active Subwoofer จำนวน 4 ใบ
 • Turbosound Milan monitor จำนวน 4 ใบ
 • Mixer YAMAHA TF5 32ch หรือ MIDAS M32r 16ch
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Line Array System)

 • Line Array Audio Center Mid HI 8*2
 • Line Array Audio Center Mid Low 15
 • Sub Audio Center 18*2
ชุดเครื่องเสียง

ชุดเครื่องเสียง

(Band Gears)

ชุดเครื่องดนตรีสำหรับงานอีเว้นท์ ออกบู๊ทแสดงสินค้า งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมนา หรืองานดนตรีโฟล์ค อะคูสติค

 • Fender Champion 100 Guitar Combo Amp
 • Hartke HA-2500 with Hartke 410XL Bass Cabine
 • Peavey KB4 Keyboard Amplifier
 • SCD Soo Custom Drum Real Maple Series with Cymbal Kdragon Crystal Rock
Mixer Yamaha TF15

Mixer Yamaha TF15

TF5 320input TF Series Digital Mixer with 48 Mixing Channels, 33 Motorized Faders, 20 Aux Buses, 8 DCA Groups with Roll-out, 1-knob Compression/EQ, and TouchFlow Operation

Mixer MIDAS M32r

Mixer MIDAS M32r

Digital Console for Live and Studio wit 40 input Channels, 16 Midas PRO Microphone Preamplifiers and 25 Mix Buses