เช่าไฟ Par setA

เช่าไฟ Par setA

(Lighting System)

 • LED 3in1 8 unit
 • LED warm white 4 unit
 • ขาวิ้น 2 unit
เช่าไฟ Par setB

เช่าไฟ Par setB

(Lighting System)

 • LED 3in1 12 unit
 • LED warm white 4 unit
 • Beam 2 unit
 • ขาวิ้น 2 unit
เช่าไฟ Par setC

เช่าไฟ Par setC

(Lighting System)

 • LED 3in1 12 unit
 • LED warm white 4 unit
 • ทรัส 4 เมตร 2 unit
เช่าไฟ Par setD

เช่าไฟ Par setD

(Lighting System)

 • LED 3in1 4 unit
 • LED warm white 4 unit
 • Beam230 4 unit
 • ทรัส 4 เมตร 2 unit
เช่าไฟ Par setE

เช่าไฟ Par setE

(Lighting System)

 • LED 3in1 12 unit
 • LED warm white 8 unit
 • ขาวิ้น 2 unit
 • Truss ตัว T 4 เมตร 2 unit
 • Beam 230 4 unit
เช่าไฟ Par setF

เช่าไฟ Par setF

(Lighting System)

 • LED 3in1 16 unit
 • LED warm white 8 unit
 • Truss ตัว T 4 เมตร 4 unit
 • Beam 230 4 unit